ผลิตภัณฑ์

ตัวช่วยส่งเสริมการขายให้ธุรกิจของคุณ

ฮาร์ดแวร์

ชุดเครื่อง POS

● ความละเอียด: 1366 x 768

● หน้าจอ: 18.5 นิ้ว / จอธรรมดา

● RAM: 4G DDR3L

● Printer: เครื่องพิมพ์บิลขนาด 58 มม.

● Cash Drawer: ลิ้นชักเก็บเงิน

● Code Scaner: เครื่องสแกนบาร์โค้ด

● รับประกันเครื่อง: 1 ปี

● แพ็คเกจ: ไม่มี

● แพ็คเกจ: ไม่มีสัญญาแพ็คเกจ

 

18,000 บาท

ชุดรวมแพ็คเกจ

● ความละเอียด: 1366 x 768

● หน้าจอ: 18.5 นิ้ว / จอธรรมดา

● RAM: 4G DDR3L

● Printer: เครื่องพิมพ์บิลขนาด 58 มม.

● Cash Drawer: ลิ้นชักเก็บเงิน

● Code Scaner: เครื่องสแกนบาร์โค้ด

● รับประกันเครื่อง: 1 ปี

● แพ็คเกจ: Advenced Plan 1 ปี

● แพ็คเกจ: เปลี่ยนได้หลังหมดสัญญา

 

25,000 บาท

ชุดรวมแพ็คเกจ

● ความละเอียด: 1366 x 768

● หน้าจอ: 18.5 นิ้ว / จอธรรมดา

● RAM: 4G DDR3L

● Printer: เครื่องพิมพ์บิลขนาด 58 มม.

● Cash Drawer: ลิ้นชักเก็บเงิน

● Code Scaner: เครื่องสแกนบาร์โค้ด

● รับประกันเครื่อง: 1 ปี

● แพ็คเกจ: Community Plan 1 ปี

● แพ็คเกจ: เปลี่ยนได้หลังหมดสัญญา

 

30,000 บาท

ชุด DIY

● สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ของท่านได้

● รองรับระบบปฎิบัติการ : Windows

● รองรับอุปกรณ์ : PC , Notebook

● Printer: เครื่องพิมพ์บิลขนาด 58 มม.

● Cash Drawer: ลิ้นชักเก็บเงิน

● Code Scaner: เครื่องสแกนบาร์โค้ด

● รับประกันเครื่อง: 1 ปี

● แพ็คเกจ: ไม่มี

● แพ็คเกจ: ไม่มีสัญญาแพ็คเกจ

 

5,000 บาท

ชุด DIY รวมแพ็คเกจ

● สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ของท่านได้

● รองรับระบบปฎิบัติการ : Windows

● รองรับอุปกรณ์ : PC , Notebook

● Printer: เครื่องพิมพ์บิลขนาด 58 มม.

● Cash Drawer: ลิ้นชักเก็บเงิน

● Code Scaner: เครื่องสแกนบาร์โค้ด

● รับประกันเครื่อง: 1 ปี

● แพ็คเกจ: Advenced Plan 1 ปี

● แพ็คเกจ: เปลี่ยนได้หลังหมดสัญญา

 

15,000 บาท

ชุด DIY รวมแพ็คเกจ

● สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ของท่านได้

● รองรับระบบปฎิบัติการ : Windows

● รองรับอุปกรณ์ : PC , Notebook

● Printer: เครื่องพิมพ์บิลขนาด 58 มม.

● Cash Drawer: ลิ้นชักเก็บเงิน

● Code Scaner: เครื่องสแกนบาร์โค้ด

● รับประกันเครื่อง: 1 ปี

● แพ็คเกจ: Community Plan 1 ปี

● แพ็คเกจ: เปลี่ยนได้หลังหมดสัญญา

 

20,000 บาท